Leave Your Message
010203040506070809

müşderilerimizBiz bilen hyzmatdaşlyga hoş geldiňiz

17fd5
19r56
219cc
221o2
243ew
hyzmatdaş hyzmatdaş1
hyzmatdaş hyzmatdaş2
hyzmatdaş hyzmatdaş3
hyzmatdaş hyzmatdaş4
hyzmatdaş hyzmatdaş5
17fd5
19r56
219cc
221o2
243ew
hyzmatdaş hyzmatdaş1
hyzmatdaş hyzmatdaş2
hyzmatdaş hyzmatdaş3
hyzmatdaş hyzmatdaş4
hyzmatdaş hyzmatdaş5
hyzmatdaş hyzmatdaş6
hyzmatdaş hyzmatdaş7
hyzmatdaş hyzmatdaş8
hyzmatdaş hyzmatdaş9
hyzmatdaş hyzmatdaş10
hyzmatdaş hyzmatdaş11
hyzmatdaş hyzmatdaş12
hyzmatdaş hyzmatdaş13
hyzmatdaş hyzmatdaş14
hyzmatdaş hyzmatdaş15
1r44
2bwr
3k8z
4qo4
6oo8
8jmm
97jz
10rk0
13cz8
14 gün
16mtr
17fd5
19r56
219cc
221o2
243ew
hyzmatdaş hyzmatdaş1
hyzmatdaş hyzmatdaş2
hyzmatdaş hyzmatdaş3
hyzmatdaş hyzmatdaş4
hyzmatdaş hyzmatdaş5
17fd5
19r56
219cc
221o2
243ew
hyzmatdaş hyzmatdaş1
hyzmatdaş hyzmatdaş2
hyzmatdaş hyzmatdaş3
hyzmatdaş hyzmatdaş4
hyzmatdaş hyzmatdaş5
ad778e34-3844-45f7-a7a4-d0c65035f9ednkq
654b2418jk
ad778e34-3844-45f7-a7a4-d0c65035f9ednkq
654b2418jk
8f7e4d1b-45e1-4ace-b0b1-025d7f9e9da1v9g
695c615f-6e93-47cb-88ff-da7611c00fdc51x
16131078-3c9d-4b97-bb17-7e0d33194dcbmy1
ad778e34-3844-45f7-a7a4-d0c65035f9ednkq
654b2418jk
ad778e34-3844-45f7-a7a4-d0c65035f9ednkq
654b2418jk

biz hakdaPoslamaýan polat guýma hünärmeni

  • Merkezden gaçyryş guýma
  • Gum guýmak
  • 3D çap etmek
Hytaýdan ilkinji poslamaýan polatdan ýasalan Weizhen Hi-Tech, aýralyk, gaýtadan işlemek in engineeringenerçiligi, suwuk işlemek we energiýa pudaklary boýunça öňdebaryjy dünýä oýunçylarynyň arasynda biragyzdan saýlanýar. Uly, çylşyrymly poslamaýan polat guýma önümlerini öndürmekde toplan tejribämiz, desanter sentrifuga çüýşe segmentinde dünýä bazaryndaky paýynyň 60% -den gowragyny gazandy we nasos we klapan ulgamlary, pulpa we kagyz tehnikasy üçin möhüm komponentler bilen üpjün etmekde öz güýjümizi giňeltmegi dowam etdirýäris, şeýle hem deňiz suwuny süýjediji, deňiz we deňiz pudaklary. Durnuklylyga we daşky gurşawa gözegçilik etmeklige ünsi çeken Weizhen, iň ýokary pudak standartlaryna laýyk gelýän innowasiýa tejribesine ygrarly.
köpräk oka

BIZI PR ÖNÜMLER setirlerimiz

Weizhen merkezden gaçyryş guýma we çäge guýýan poslamaýan polatdan ýasalan bölekleri we ýöriteleşdirilen himiki düzümi we dizaýny bilen bölekleri hödürleýär. Professionalokary hünärli inersenerlerimiz, poslamaýan polat guýma önümlerini, dekanter jamy, aýyryjy deprek, impeller, rotor ýa-da nasos göwrümi, klapan korpusy ýa-da poslamaýan polat örtük bolsun, müşderilere dogry poslamaýan polat guýma önümlerini almaga kömek etmäge taýýardyr.

GÖRNÜŞ

Poslamaýan polat guýma bölekleri we bölekleri köp talap edýän senagat maşynlary we enjamlary üçin möhümdir. Bu bölekler aýralyk maşyn senagatynda, nasos we klapan, pulpa we kagyz maşyn, energiýa enjamlary, deňiz we deňiz enjamlarynda giňden ulanylýar.

çözgüt

Weizhen, poslamaýan polat guýma pudagynda uly tejribe we çuňňur senagata eýe. Çylşyrymly poslamaýan polat guýma bölekleri merkezden gaçyryş guýma, gum guýmak ýa-da iň gowy islenýän ýerine ýetiriş üçin 3D çäge çap etmek bilen birleşdirilip bilner. Weizhen, içerde eritmek, guýma, ýylylygy bejermek, gaýtadan işlemek we synag mümkinçilikleri bilen ýörite çözgütler hödürleýär, bularyň hemmesi müşderilere enjamlarynyň işleýşini optimizirlemäge kömek edýär.
SOLUTION bölüminiň suratlary 6yy

Eritmek we arassalamak

+
Içerki aralyk ýygylykly eriş peçleri we AOD arassalaýjy peç bilen özleşdirilen material görnüşleri.

Merkezden gaçyryş guýma

+
Uly tejribe we senagat nou-hau bilen uly diametrli poslamaýan polatdan merkezden gaçyryş pudagynda öňdebaryjy.

Gum guýmak

+
Döküm üçin 15000 kg çenli uly göwrümli poslamaýan polat böleklerini çäge guýmak boýunça hünärmen.

CNC enjamlaşdyryş

+
Kesmek, burawlamak, içgysgynç, degirmen, öwrüm, üweýiş, polat we ş.m. bilen işleýän CNC işleýiş mümkinçiliklerini doly guruň.

Material özleşdirme

+
Içerde eritmek we arassalamak mümkinçilikleri Weizhen-a giňişleýin material wariantlaryny hödürlemäge mümkinçilik berýär.

Gözleg we hil barlagy Weizhen dünýäde öňdebaryjy tehnika we enjam öndürijiler bilen ýakyndan işleýär. Weizhen inersenerleriniň topary, durnukly we ajaýyp önüm öndürijiligi müşderilerimiziň üstünlikleriniň açarydyr. Weizhen önümlerimiziň ygtybarlydygyny we iň ýokary standartlara laýyk gelmegini üpjün etmek üçin iň täze tehnologiýa we hil dolandyryş ulgamyny ulanýar.

01

Bilermenler topary

5 maslahat beriş pudagy hünärmeni we 40 + doly işleýän inersener bilen hünärmenler topary.
02

Senagat ülňüleri

Decanter Centrifuge jamlary üçin milli senagat standartlarynyň esasy çyzgysy.
03

Tehnologiýa we innowasiýa

Custöriteleşdirilen çözgüt üpjün ediji. 30+ patentli güýçli innowasiýa mümkinçilikleri.
new_rd_img2axl
04

Hil dolandyryş ulgamy

ISO9001, ISO14001, ISO19600, OHSAS18001 dolandyryş ulgamy bilen doly tassyklanan.
05

Amalyň hiline doly gözegçilik

Materiallardan ahyrky önümlere çenli doly onlaýn hil barlagy we gözegçilik ulgamy.
06

NDT synagy

Casthli guýma önümleri iberilmezden ozal doly synagdan geçirilýär, şol sanda himiki we fiziki aýratynlyklar, PT, RT, UT we ş.m.

Habarlar we maglumatlar

Habarlar görkezilişi

bilen habarlaşyň

GARAŞY ..

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Sorag